onsdag 15 maj 2013

Denna feminismen..

Tycker feminism är ett svårt begrepp eftersom det betyder så olika för olika människor. För mig är det självklart att likt arbete ska ge lik lön oavsett kön, att det är helt bedrövligt hur ofta kvinnor framställs som sexistiska objekt i media och inom mode. Samtidig är jag så trött på allt snakket om att allt ska vara likt. Det finns mycket "genus-trams" som säljs in som absoluta sanningar..
Kvinnor och män ÄR olika - och det tycker jag är positivt. Vi är alla individer och har olika egenskaper, men generellt sätt så finns det egenskaper som är mer vanliga hos kvinnor och andra som är mer vanliga hos män. Och det är OK! Det behöver inte betyda att det ena könet är mer värd än det andra. Tillsammans är vi bäst!


3 kommentarer: